Водство - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Водство


В.д. Директор

Проф. д-р Мирјана Најчевска

najce2000@yahoo.com