Водство - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Водство


В.д. Директор

Проф.д-р Наташа Габер Дамјановска

ngaberdamjanovska@gmail.com