Водство - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Водство


Директор

Бојана Наумовска

bojana@isppi.ukim.edu.mk