Термини за испити во септемвриска испитна сесија, за академска 2015/16 година - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Термини за испити во септемвриска испитна сесија, за академска 2015/16 година


ПДС Менаџмент на човечки ресурси

Термини за испити во септемвриска испитна сесија, за академска 2015/16 година

(15.09.2016 – 30.09.2016)

 

Проф. д-р Мирјана Борота Поповска: 26.09.2016 (понеделник)

  • 14.30 презентација на семинарски трудови
  • 16.30 писмен испит

 

Проф. д-р Петар Атанасов: 28, 29 и 30.09.2016, по избор на студентот во термин од 10.00-13.00 ч

 

Доц. д-р Марија Топузовска Латковиќ: 29.09.2016 (четврток)

  • 14.30 презентација на семинарски трудови
  • 16.30 писмен испит