The Brexit Vote and the Legal, Political and Economic Crisis in the UK - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

The Brexit Vote and the Legal, Political and Economic Crisis in the UK


На 24 Ноември 2016 година во 17 часот, гостинско предавање во Институтот ќе одржи Dr. Paul James Cardwell од Универзитетот во Шефилд. Предавањето е на тема "The 'Brexit' Vote and the Legal, Political and Economic Crisis in the UK". Предавањето е отворено за сите активни (стари и нови) студенти на ИСППИ, магистранти и докторанти, како и за научниот кадар.