Конференција „Архив на податоци од општествените науки во Република Македонија“ 2017 - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Конференција „Архив на податоци од општествените науки во Република Македонија“ 2017


Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, на 04 Април 2017 година во хотел Континентал, Скопје, организира конференција на тема Архив на податоци од општествените науки во Република Македонија. Ова е прва конференција од ваков вид во Македонија, а претставува завршна активност на меѓународниот проект Сервиси на податоци од општествените науки во Југоисточна Европа- SEEDS, финансиран од Швајцарската национална фондација за истражување.

Агенда