Информација за студенти - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Информација за студенти


Почитувани студенти ,

Пријавување испити за јануарска сесија е на 10 и 11 јануари 2018 Г. од 10-13 часот .

Пријави после  овој термин не се примаат.

СЕСИЈАТА Е ОД 15.01.2018 г. до 16.02.2018 Г.

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧО – ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА ,СКОПЈЕ