Информации за студенти - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Информации за студенти


Почитувани

Пријавувањето на испитите  за Септемвриската испитна сесија е на 05 и 06 Септември 2018г. од 10 до 13h

Испитната сесија е од 15-30 Септември 2018г.

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања