темини за септемвриска испитна сесија 2018 - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

темини за септемвриска испитна сесија 2018


Термини за септемвриска испитна сесија:

проф.д-р Мирјана Борота Поповска 

25.09.2018 г.

12:00 презентација на семинарска

14:30 ч.испит

Проф.д-р Панде Лазаревски

27.09.2018г. во 17:00 ч.

Овие термини вазат и за другите предмети кои ги предаваат наведените професори .За останатите предемти од сите студиски програми терминот го договарате со предметниот наставник во периодот од 15.09.2018 до 30.09.2018 г.