Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 • Распоред за 2017/2018 година
  Повеќе
 • Научна Среда - Протестантизмот во Македонија
  Повеќе
 • Глобален Календар за Академска 2017-2018 година
  Повеќе
 • Покана за симпозиум - Научна среда
  Повеќе
 • Заедничката студиска програма по Политички науки- Интеграција и управување
  Повеќе

Конкурс за мобилност на студенти и наставници во рамки на ЕРАЗМУС+ програмата за летниот семестар во академската 2017/2018

Red background

Повеќе

Call for papers for 2nd International Conference International conference

Blue background

Повеќе

Брзи линкови

 • Erasmus
 • Seeds

Галерија