Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 • Конкурс за запишување на втор циклус студии 2017/2018
  Повеќе
 • Отворена среда 2017
  Повеќе
 • Отворена можност за пракса во областа на човечки ресурси и регрутација на кадри
  Повеќе
 • Распоред на испити МЧР во септемвриска сесија 2017
  Повеќе

 • Конкурс на УКИМ за запишување студенти на втор циклус студии во учебната 2017/2018 година
  Повеќе

Конкурс за мобилност на студенти и наставници во рамки на ЕРАЗМУС+ програмата за летниот семестар во академската 2017/2018

Red background

Повеќе

Call for papers for 2nd International Conference International conference

Blue background

Повеќе

Брзи линкови

 • Erasmus
 • Seeds

Галерија