Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 • Втор уписен рок за втор циклус универзитетски студии
  Повеќе

 • РАЗВОЈ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД ВТОР ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ПО ЕВРОПСКИ ПОЛИТИЧКИ НАУКИ (EuroPS)
  Повеќе

 • Annual of ISPJR 2016, year XL, number 2
  Повеќе

 • НАУЧЕН СИМПОЗИУМ „УПОТРЕБА НА ПСИХОЛОШКИ ТЕСТОВИ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И МЧР“
  Повеќе
 • Симпозиум за унапредување на студентското практикантство како линк меѓу образованието и бизнисот
  Повеќе

The Brexit Vote and the Legal, Political and Economic Crisis in the UK

Red background

Повеќе

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ „УПОТРЕБА НА ПСИХОЛОШКИ ТЕСТОВИ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И МЧР“

Blue background

Повеќе

Брзи линкови

 • Erasmus
 • Seeds

Галерија