Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 • Annual of ISPJR 2016, year XL, number 2  Повеќе

 • НАУЧЕН СИМПОЗИУМ „УПОТРЕБА НА ПСИХОЛОШКИ ТЕСТОВИ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И МЧР“
  Повеќе
 • Симпозиум за унапредување на студентското практикантство како линк меѓу образованието и бизнисот
  Повеќе
 • К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус - докторски студии 2016/2017


  К О Н К У Р С з

  Повеќе

 • ПОВИК ЗА РЕЦЕНЗЕНТИ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ


  Уредувачкиот одбор на ГОДИШНИКОТ НА ИСППИ објавува ПОВИК за рецензенти на научни трудови

  Повеќе

The Brexit Vote and the Legal, Political and Economic Crisis in the UK

Red background

Повеќе

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ „УПОТРЕБА НА ПСИХОЛОШКИ ТЕСТОВИ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И МЧР“

Blue background

Повеќе

Брзи линкови

 • Erasmus
 • Seeds

Галерија