Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 • Поканата за „Научна среда“
  Повеќе
 • КОНКУРС ЗА ЛЕТНА СТУДЕНТСКА ПРАКСА/СТАЖИРАЊЕ ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ (KA 103) ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
  Повеќе
 • PROTESTANТISM IN MACEDONIA - TODAY
  Повеќе
 • CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY II
  Повеќе
 • Распоред за 2017/2018 година
  Повеќе

Конкурс за Е+ студентска пракса-стажирање

Red background

Повеќе

Дополнителен конкурс ИСППИ

Blue background

Повеќе

Брзи линкови

 • Erasmus
 • Seeds

Галерија