Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 • К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус - докторски студии 2016/2017

  26 Aug 2016


  К О Н К У Р С з

  Повеќе

 • ПОВИК ЗА РЕЦЕНЗЕНТИ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ

  15 Aug 2016


  Уредувачкиот одбор на ГОДИШНИКОТ НА ИСППИ објавува ПОВИК за рецензенти на научни трудови

  Повеќе

 • Научна Среда

  08 Jun 2016


  Институтот за социолошки и политичко правни истражувања во рамки на остварување на сопствената ми

  Повеќе

 • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања

  25 May 2016


  Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, во рамките на издавачката дејност, од 19

  Повеќе

 • Рамка на компетенции за професионалци за човечки ресурси

  10 Dec 2015
  Повеќе

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ ЗА ВТОРИОТ БРОЈ НА ГОДИШНИКОТ НА ИСППИ ЗА 2016

Red background

02 Sep 2016


Повеќе

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот

Blue background

30 Aug 2016


Повеќе

Брзи линкови

 • Erasmus
 • Seeds

Галерија