Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 • Симпозиум за унапредување на студентското практикантство како линк меѓу образованието и бизнисот

  19 Oct 2016
  Повеќе
 • К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус - докторски студии 2016/2017

  26 Aug 2016


  К О Н К У Р С з

  Повеќе

 • ПОВИК ЗА РЕЦЕНЗЕНТИ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ

  15 Aug 2016


  Уредувачкиот одбор на ГОДИШНИКОТ НА ИСППИ објавува ПОВИК за рецензенти на научни трудови

  Повеќе

 • Научна Среда

  08 Jun 2016


  Институтот за социолошки и политичко правни истражувања во рамки на остварување на сопствената ми

  Повеќе

 • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања

  25 May 2016


  Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, во рамките на издавачката дејност, од 19

  Повеќе

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ ЗА ПРВИОТ БРОЈ НА ГОДИШНИКОТ НА ИСППИ ЗА 2017

Red background

02 Sep 2016


Повеќе

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот

Blue background

30 Aug 2016


Повеќе

Брзи линкови

 • Erasmus
 • Seeds

Галерија