Родот во медиумите 2023: Истражување за начинот на известување за родово заснованото насилство на националните телевизии, 2024

Истражувањето е изработено за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од страна на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања

Издавач и носител на авторски права: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Линк до публикацијата: https://avmu.mk