Оглас за студентска пракса во ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје.