Конкурсот за запишување на студенти на Втор циклус на студии на институтот за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје

Почитувани,

Ве информираме дека е објавен Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус на студии на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за следните студиските програми:

Едногодишни програми (4+1)

  • Менаџмент на човечки ресурси
  • Комуникации
  • Социологија на општествени промени
  • Општествен развој
  • Политички науки и човекови права

Двогодишни програми (3+2)

  • Менаџмент на човечки ресурси
  • Комуникации
  • Социологија- менаџмент на општествени промени
  • Општествен развој
  • Политички науки и човекови права

 Конкурсот е достапен на следниот линк:

http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_II_ciklus_2021_22.pdf

Рокот за пријавувањето на кадидатите е во периодот од 20.9.2021 до 29.09.2021 година.

Повеќе информации за секоја студиска програма можете да најдете на самата веб страна на Институтот или на телефонски број 02 3061 119 секој работен ден од 9-14 часот.