ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПО СОЦИОЛОГИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ