ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ – СЕСИЈА ПДС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – ИСППИ УКИМ