Конкурс за доделување на стипендии за втор циклус на студии

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања по конкурс за 2023/2024 година