Прелиминарна листа на кандидати на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Прелиминарна листа на кандидати на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања кои исполнуваат услови за запишување на трет циклус студии - докторски студии на студиската програма Комуникации и медиуми во вториот уписен рок во академската 2023/2024 година