Конкурсот за запишување на студенти на Трет циклус на студии на институтот за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје

Почитувани,

Ве информираме дека е објавен Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус на студии на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на следните студиските програми:

  • Демократија во услови на глобализаија 
  • Социологија на организација
  • Социологија на окружување
  • Организациони науки и управување (менаџмент) – (покрај Институт за социолошки и политичко-правни истражувања оваа студиска програма е во организација заедно со Економски факултет и Економски институт) 

Конкурсот е достапен на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8 

Рокот за пријавувањето на кадидатите е во периодот од 20.9.2021 до 4.10.2021 година.

Повеќе информации за секоја студиска програма можете да најдете на самата веб страна на Институтот или на телефонски број 02 3061 119 секој работен ден од 9-14 часот.