Прелиминарни листи на пријавени кандидати кои не ги исполнуваат условите на III циклус втор уписен рок 2021/22