ВЕСТИ

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, распишува ЈАВЕН ОГЛАС

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања по конкурс за 2023/2024 година

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања по конкурс за 2023/2024 година на трет циклус -докторски студии на студиската програма Организациски науки и управување (менаџмент), кои ги исполнуваат условите - Прв уписен рок

ERASMUS+

ЕРАЗМУС+ Конкурс