Јавен повик за ангажирање на анкетари

За потребите на спроведување на 10-от бран на Европското општествено истражување во Република Северна Македонија, проект е финансиран од Министерството за образование и наука, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје“, објавува јавен повик за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведување на теренскиот дел на истражувањето, во период од 01.09.2021 до 31.12.2021 година.